20 m2 med Vinylgolv i 1-stavs vitlaserad ek i Karlstad, Annika Lundin 070 720 32 31